Εξοικονόμηση κατ’ οίκον: «Πράσινο φως» για 12.338 αιτήσεις


Τον διπλασιασμό των πόρων προς διάθεση για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ», ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σημειώνοντας πως το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα υπερέβη κάθε προσδοκία.

Σύμφωνα με το υπουργείο, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις πέντε Περιφέρειες, (Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας), ενδιαφέρον εκδήλωσαν συνολικά 23.850 νοικοκυριά και ήδη έχουν οριστικοποιηθεί 12.338 αιτήσεις, που δεσμεύουν

πόρους 120,7 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Άμεσης Ενίσχυσης και 37,8 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ – συνολικά 158,5 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι οι πόροι που αρχικά διέθετε το Ταμείο Άμεσης Ενίσχυσης για τις συγκεκριμένες Περιφέρειες ήταν 100 εκατ. ευρώ και ότι στη συνέχεια αυτοί αυξήθηκαν κατά 20%, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Οδηγού του προγράμματος για περιπτώσεις αυξημένου ενδιαφέροντος. Κατά συνέπεια διατέθηκε το σύνολο των πόρων που ήταν διαθέσιμοι, οπότε απενεργοποιήθηκε η δυνατότητα εγγραφής νέων χρηστών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.Όσοι χρήστες είχαν ήδη εγγραφεί αλλά δεν ολοκλήρωσαν την υποβολή της αίτησης, μπορούν κανονικά να συνεχίσουν τη διαδικασία για να ενταχθούν στην κατηγορία των επιλαχόντων.

Σύμφωνα με τα νεότερα διαθέσιμα στοιχεία, ήδη έχουν πρωτοκολληθεί 3.324 επιλαχούσες αιτήσεις ενώ 8.188 χρήστες βρίσκονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας υποβολής.

Ως αποτέλεσμα οι δικαιούχοι θα αυξηθούν από 40.000 - 45.000 νοικοκυριά σε 90.000 -9 5.000 νοικοκυριά για το σύνολο της χώρας. Σε συνεννόηση με τις Περιφέρειες επιδιώκεται η αύξηση και του δικού τους σκέλους χρηματοδότησης.

Keywords
Τυχαία Θέματα