Δήμος Θεσσαλονίκης: Ενέκρινε την ανέγερση λυκείου και ειδικού σχολείου


Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, ο Δήμος Θεσσαλονίκης ενέκρινε αυτές τις μελέτες, με την πρώτη να αφορά στην ανέγερση Λυκείου επί των οδών Δημάρχου Αθ. Γιαννούση και Ν. Ζαρτινίδη στο ΟΤ Γ14 στα Τροχιοδρομικά», ενώ και η δεύτερη στην ανέγερση Ειδικού Δημοτικού Σχολείου επί των οδών Ευσταθίου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης και Επιδαύρου στην Κάτω Τούμπα».

Η πρώτη μελέτη περιλαμβάνει τον προγραμματισμό εργασιών σε κτίριο που θα ανεγερθεί σε οικόπεδο με εμβαδόν 5.912,09

μ2 στο Οικοδομικό Τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Δημάρχου Θανάση Γιαννούση, Νικ. Ζαρτινίδη και ανωνύμων οδών στην περιοχή Τροχιοδρομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης, για τη μεταστέγαση του 32ου λυκείου, δυναμικότητας 270 μαθητών. Η ανέγερση του διδακτηρίου αναμένεται να αποσυμφορήσει τα ήδη υπάρχοντα σχολικά συγκροτήματα (32ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης και 3ο Γυμνάσιο Χαριλάου) και να βελτιώσει τις συνθήκες λειτουργίας τους, σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές των διδακτηρίων. Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης ανέρχεται σε 768.058,61ευρώ, ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους προεκτιμώμενων αμοιβών. Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2018 με χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ και την ΕΤΕπ.

Η δεύτερη μελέτη περιλαμβάνει τον προγραμματισμό εργασιών για το 8ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, το οποίο θα στεγαστεί σε κτίριο που θα ανεγερθεί σε τμήμα ιδιοκτησίας του Δήμου Θεσσαλονίκης με εμβαδόν 1.936.29 μ2 στο Ο.Τ. Γ305, που περικλείεται από τις οδούς Βιζύης και Ευσταθίου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης και Επιδαύρου και Ανατολικής Ρωμυλίας στην Κάτω Τούμπα. Στο υπολειπόμενο τμήμα ιδιοκτησίας της Πρόνοιας, εμβαδού 888,80 μ2 του ίδιου Ο.Τ. θα ανεγερθεί στη συνέχεια και δεύτερο κτίριο, στο οποίο θα στεγαστεί το 9ο Ειδικό Νηπιαγωγείο, με την ολοκλήρωση των διαδικασιών παραχώρησης του ακινήτου. Επισημαίνεται ότι το μοναδικό Ειδικό Δημοτικό Σχολείο που λειτουργεί σήμερα στο νοτιοανατολικό τομέα του Δήμου Θεσσαλονίκης στεγάζεται σε λυόμενες εγκαταστάσεις στη συμβολή των οδών Μ. Αλεξάνδρου - Καραϊσκάκη (1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο - 2ο Ειδικό Νηπιαγωγείο) και πέραν των «εκπτώσεων» σε προδιαγραφές λειτουργικότητας, παρουσιάζει εικόνα αισθητικής απαξίωσης.

Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης ανέρχεται σε 638.568,70 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνεται επίσης στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2018 με χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ και την ΕΤΕπ.

Keywords
Τυχαία Θέματα
Δήμος Θεσσαλονίκης, Ενέκρινε,dimos thessalonikis, enekrine