Προσλήψεις 36 ατόμων στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης

Η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού), στο πλαίσιο της ανάγκης πλήρωσης των αναγκών σε εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο δεν εντάσσεται σε εκπαιδευτικό κλάδο, για την κάλυψη των θέσεων διδακτικού προσωπικού και προσωπικού συνοδείας καλλιτεχνικών μαθημάτων, ως εξής:

α) Καθηγητές Τεχνικών Μαθημάτων

6 Κλασικού χορού (μπαλέτο)2 Σύγχρονου χορού: Τεχνική Martha Graham1 Ρεπερτόριο7 Άλλες τεχνικές3 Χορογραφίας2 Ρυθμικής1 Ελληνικών Χορών1 Pilates

β) Καθηγητές Θεωρητικών Μαθημάτων

1 Ιστορία Χορού2 Μουσική
(θεωρία της Μουσικής)1 Ιστορία Τέχνης1 Ανατομία1 Αρχαίο Δράμα (θεατρικός λόγος)1 θεωρία και Πρακτική της Τέχνης του Χοροκινηματογράφου

γ) Πιανίστες-Συνοδοί καλλιτεχνικών μαθημάτων

6 Πιανίστες-Συνοδοί

Αιτήσεις από 15 Σεπτεμβρίου έως 28 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι:

Έλληνες πολίτες*.Βορειοηπειρώτες και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο (Ν.Δ.3832/1958).Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ν.2431/1996).Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 64ο, δηλαδή να έχουν γεννηθεί τα έτη 1952 έως και 1995 (Π.Δ. 403/1987, ΦΕΚ 179 Α’).Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση, και κατατάσσονται στο τέλος του τελικού αξιολογικού πίνακα.Να είναι υγιείς.
Keywords
Τυχαία Θέματα