Νέα ποσοτική χαλάρωση και μειώσεις επιτοκίων αποφάσισε η ΕΚΤ

Οι ειδήσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι μάλλον θετικές για την Ελλάδα, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε συνέχιση της ποσοτικής χαλάρωσης, πρόγραμμα από το οποίο η χώρα μας είχε μείνει έξω επί χρόνια, λόγω των προβλημάτων της βιωσιμότητας του χρέους της.

Η

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε επίσης ότι μειώνει το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων κατά 10 μονάδες βάσης στο -0,50%.

Το διοικητικό συμβούλιο αναμένει ότι οι αγορές ομολόγων, που θα είναι 20 δισ. ευρώ το μήνα,  θα συνεχιστούν για όσο διάστημα είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η επίδραση της επιτοκιακής πολιτικής της και θα σταματήσουν λίγο πριν η ΕΚΤ αρχίσει να αυξάνει τα βασικά της επιτόκια.

Με τη σημερινή απόφαση, η ΕΚΤ διατήρησε το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και το επιτόκια διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης στο 0,00% και το 0,25%, αντίστοιχα

Keywords
Τυχαία Θέματα