Ο ταπεινός ασχολείται με τον εαυτόν του. Ο υπερήφανος ασχολείται με τους άλλους.

15:23 12/9/2019 - Πηγή: NewsNow
Από τις διδαχές του π. Ευμενίου Σαριδάκη Ο ταπεινός ασχολείται με τον εαυτόν του. Ο υπερήφανος ασχολείται με τους άλλους.
Τυχαία Θέματα