Μεταρρύθμιση, χωρίς πολιτικές λιτότητας και με αναβάθμιση υπηρεσιών

Πρέπει καταρχήν να συμφωνήσουμε ότι θέλουμε υπηρεσίες, κρίσιμες για την καθημερινότητα των πολιτών, υψηλού επιπέδου, που θα προκύπτουν από χρηματοδότηση μέσω της δίκαιης αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου, συλλογικά και δημοκρατικά οργανωμένες και ελεγχόμενες.

Keywords
Τυχαία Θέματα