Τέρμα η… παπαγαλία με την εισαγωγή του πολλαπλού βιβλίου σε Γυμνάσια-Λύκεια

Από διαφορετικά σχολικά εγχειρίδια θα έχουν τη δυνατότητα να διδάσκονται την ύλη οι μαθητές κάθε Γυμνασίου και Λυκείου. Το πολλαπλό βιβλίο, που συνεπάγεται εναλλακτικές επιλογές πρόσληψης γνώσεων για...
Keywords
Τυχαία Θέματα