Δράσεις για την προσαρμογή της γεωργίας στις κλιματικές αλλαγές

Η προστασία των δασών αναδεικνύεται σε ύψιστη προτεραιότητα, ενώ για τα μεσογειακά δάση επείγει η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Πυροπροστασίας λόγω της αλλαγής του κλίματος.
Τυχαία Θέματα