ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ : Στοχοποιούν τα εναπομείναντα δικαιώματα των γυναικών

Δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα και φραγμό σε οποιαδήποτε διέξοδο επιτρέπει ακόμα τη λεγόμενη «πρόωρη συνταξιοδότηση» αποφασίστηκε στο πρόσφατο...
Keywords
Τυχαία Θέματα