Τι επιδιώκουν

Η φιλοσοφία των κατευθυντήριων γραμμών που περιέχονται στις αποφάσεις των υπουργών Απασχόλησης, μπορεί να συνοψιστεί στα παρακάτω: 1. Η ΕΕ, κάτω από το ψευδεπίγραφο αίτημα για ισότητα μεταξύ ανδρών...
Τυχαία Θέματα