Ψίθυροι: Καταβολή αντιπαροχής από ΑΕΠΕΥ για σύσταση πελατείας

- Διευκρινίσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την καταβολή αντιπαροχής από ΑΕΠΕΥ για σύσταση πελατείας: Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει τεθεί το ερώτημα, εάν, μετά τη θέση σε εφαρμογή της MiFID II, εξακολουθεί να ισχύει το υπ’ αριθ. 10 -295/19.4.2010 Report της CESR (Committee of European Securities Regulators), σύμφωνα με το οποίο η καταβολή αντιπαροχής από μια ΑΕΠΕΥ σε κάποιο πρόσωπο για την υπηρεσία της σύστασης πελατείας μπορεί να θεωρηθεί, ότι έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας προς τον πελάτη και συνεπώς μπορεί να εξακολουθεί να καταβάλλεται, εφόσον γνωστοποιείται στον πελάτη, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 9 του ν. 4514/2018.
Keywords
Τυχαία Θέματα