Προκήρυξη 19 θέσεων για το ΑΣΕΠ

Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 19 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης στο Α.Σ.Ε.Π., απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.
Keywords
Τυχαία Θέματα