Περσέας: Βελτιώνεται η οικονομική θέση της εταιρείας

Βελτιώνεται η οικονομική θέση της «Περσέας», σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία, με αφορμή την υπαγωγή της από την 7/4/2008 σε καθεστώς επιτήρησης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία:

- Τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε κέρδη 3.133.607,09 ευρώ από 184.538,99 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, ενώ η καθαρή θέση του ομίλου διαμορφώθηκε σε 10.116.178,25

ευρώ.- Ο σημαντικότερος παράγοντας που συνετέλεσε στην αύξηση της κερδοφορίας είναι η βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους το οποίο διαμορφώθηκε σε 18% έναντι 15% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, γεγονός που αποδίδεται αφενός στην ενίσχυση του κύκλου εργασιών κατά 28% και αφετέρου στην αύξηση της παραγωγικότητας συνεπεία τεχνικών βελτιώσεων που έλαβαν χώρα στην παραγωγική διαδικασία.γ) Η βελτίωση της οικονομικής θέσης της εταιρείας αντικατοπτρίζει τις επιτυχείς προσπάθειες της διοίκησης αφενός να ενισχυθεί ο κ
Keywords
Τυχαία Θέματα