«Παράδοση» 273 προστίμων 967.015 ευρώ

Πρόστιμα συνολικού ύψους 967.015 ευρώ επέβαλε το ΣΕΠΕ σε επιχειρήσεις εστίασης, οι οποίες απασχολούν οδηγούς διανομής φαγητού, στο χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως και 22/10/18. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξαν οι υπηρεσίες του ΣΕΠΕ (Διευθύνσεις και Τμήματα Εργασιακών Σχέσεων σε όλη τη χώρα), κατά το ίδιο χρονικό διάστημα (από 01.01. 2017 έως 22.10.2018), οι επιθεωρητές εργασιακών σχέσεων στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων που διενήργησαν για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας πραγματοποίησαν συνολικά 1.165 ελέγχους στον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που απασχολούνται οδηγοί διανομών (delivery).
Keywords
Τυχαία Θέματα