Νέα διευθυντικά στελέχη στην Emporiki Bank

Διευθυντής στη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Emporiki Bank τοποθετήθηκε ο κ. Γεώργιος Τριανταφυλλόπουλος του Νικολάου, όπως έγινε σήμερα γνωστό. Επικεφαλής της Μονάδας Πιστοδοτήσεων ο κ. Αναστάσιος Καρκαζής του Αθανασίου.
Keywords
Τυχαία Θέματα