ΝΔ - Ολοκληρώθηκε η υποβολή υποψηφιοτήτων

Ολοκληρώθηκαν, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί, οι υποψηφιότητες για την προεδρεία της ΝΔ.
Τυχαία Θέματα