Με ποσοστό 66,4% οι ξένοι στο Χ.Α.

Εκροές ύψους 14,32 εκατ. ευρώ εμφάνισαν τον Αύγουστο οι ξένοι επενδυτές στην εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (19,92 εκατ.), Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (12,31 εκατ. ευρώ), Οργανισμούς Ε.Ε. (5,17 εκατ. ευρώ), Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες και Ατομικές Επιχειρήσεις (2,1 εκατ. ευρώ), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (1,3 εκατ. ευρώ), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα και Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (23,05 εκατ.), καθώς και από Ιδιωτικά μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (3,17 εκατ.).
Keywords
Τυχαία Θέματα