ΑΣΕΠ: Οριστικά αποτελέσματα προκήρυξης 2Ε/2007

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 2Ε/2007 για την πλήρωση εννέα θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία του τέως Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και τεσσάρων θέσεων μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΠΕ-Δημοσιονομικών με αυξημένα τυπικά προσόντα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Keywords
Τυχαία Θέματα