Το success story μπορεί να περιμένει για τις πολυεθνικές στην Ελλάδα

Τα στοιχεία της πορείας των μεγάλων διεθνών ομίλων δείχνουν ότι ναι μεν τα πράγματα βελτιώθηκαν σε έναν βαθμό, όμως οι στρεβλώσεις και οι ζημίες παραμένουν βρόχος για όσους προσπαθούν να ενεργοποιηθούν επενδυτικά στη χώρα μας

του Δημήτρη Μαρκόπουλου

Σε μια περίοδο όπου φουντώνει η συζήτηση αναφορικά με την ανάγκη προσέλκυσης επενδύσεων ώστε η χώρα να περάσει σε μια καινούρια και πιο δυναμική φάση, τα στοιχεία της πορείας των μεγάλων πολυεθνικών ομίλων στην Ελλάδα δείχνουν ότι ναι μεν τα πράγματα

βελτιώθηκαν κάπως, όχι όμως στον βαθμό που η κυβέρνηση θέλει να τα παρουσιάζει. Στρεβλώσεις, προβλήματα, αλλά και ζημίες παραμένουν βρόχος για όσους προσπαθούν να ενεργοποιηθούν επενδυτικά στη χώρα μας.

Το «business stories» κατέγραψε μερικά από τα στοιχεία που οι εν Ελλάδι πολυεθνικές, κυρίως στον χώρο των καταναλωτικών προϊόντων, εμφάνισαν για το 2017. Ουσιαστικά, δηλαδή, τα πιο πρόσφατα οικονομικά μεγέθη. Μια προσεκτική μελέτη αυτών δείχνει ότι ναι μεν η πολυεθνική επιχειρηματικότητα βελτίωσε τη θέση της, ναι μεν αρκετά σχήματα έχουν λόγο να αισιοδοξούν, όχι όμως στον βαθμό που κάποιοι θέλουν να πιστεύουν. Κι αυτή ακριβώς η διαπίστωση είναι που κάνει τα πράγματα δύσκολα, καθώς οι περισσότερες πολυεθνικές, μετά από ένα σπιράλ οκταετούς πίεσης, θα προσδοκούσαν όχι μικρή ή καθόλου ανάπτυξη, αλλά κάτι περισσότερο δυναμικό. Δεν είναι τυχαίο ότι πρόσφατα πληροφορηθήκαμε πως διεθνή σχήματα μελετούν ή προωθούν την αποχώρησή τους από τη χώρα μας. Ο λόγος για τις Wella και Unilever, η καθεμιά για τους δικούς της λόγους.

■ Nestle

Από τις πολυεθνικές που έχουν λόγο να χαμογελούν είναι η Nestle. Κι αυτό διότι τα καθαρά της αποτελέσματα δείχνουν άνοδο κερδών. Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 336 εκατ. ευρώ έναντι 331.554 εκατ. το 2016. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 48,61 εκατ. ευρώ από 58,5 εκατ. το 2016, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 28 εκατ. έναντι 5,3 εκατ. ευρώ το 2016. Το μεικτό κέρδος στη χρήση ανήλθε σε 152 εκατ. ευρώ (45%) έναντι 175 εκατ. ευρώ (53%) το 2016, σημειώνοντας μείωση ύψους 23 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 15%. Σύμφωνα με την εταιρεία, η μείωση οφείλεται κυρίως στην επιβολή των έμμεσων φόρων (Ενιαίος Φόρος Κατανάλωσης) που επηρέασαν τα προϊόντα και εμπορεύματα καφέ. Μέσα στη χρονιά που διανύουμε η πολυεθνική θα θέσει σε εκκίνηση τη νέα γραμμή παραγωγής καβουρντίσματος καφέ στο εργοστάσιο των Οινοφύτων σε μια νέα επένδυση ύψους 7 εκατ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά και κάτω από την ανάγκη να περιορίσει τα έξοδά της, προχωρά σε πρόγραμμα οικονομικής αναδιάρθρωσης σε όλα τα επίπεδα.

■ Barilla Hellas

Στασιμότητα από την πλευρά της παρουσιάζει η Barilla Hellas, ο τζίρος της οποίας ανήλθε σε 71.979.108 ευρώ έναντι 71.686.155 ευρώ το 2016, σημειώνοντας αύξηση κατά μόλις 0,41%. Τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων ανήλθαν στα 7.541.192 ευρώ από 6.374.972 το 2016 και τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσεως προ φόρων σε 7.525.098 από 6.228.170, ευρώ. Αυτά που φοβάται πάντως η διοίκηση της εταιρείας για το τρέχον και το επόμενο έτος είναι η διακύμανση των τιμών στις πρώτες ύλες και το πολιτικό ρίσκο, καθώς η χρονιά είναι προεκλογική και για τον λόγο αυτό επενδυτικά παραμένει με το όπλο παρά πόδα.

■ ΒΙΒΕΧΡΩΜ

Η εταιρεία που ηγείται του κλάδου των βιομηχανιών χρωμάτων παρουσίασε επίσης αναιμική αύξηση πωλήσεων, αν και έχει επιλέξει να στηρίξει την ελληνική αγορά με επέκταση του δικτύου της και σύναψη στρατηγικών εμπορικών συνεργασιών. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 51,6 εκατ. ευρώ έναντι 51,5 εκατ. το 2016, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,16%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το 2016, στα 8,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά φόρων σημείωσαν μικρή κάμψη και διαμορφώθηκαν στα 5,8 εκατ. ευρώ από 6,1 εκατ. το 2016. Τέλος, τα καθαρά κέρδη της περιόδου υποχώρησαν ελαφρώς, στα 5,68 εκατ. ευρώ από 6,2 εκατ. ευρώ το 2016. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η διοίκηση της εταιρείας κατά τη χρήση του 2017 προχώρησε σε μια σειρά στρατηγικών κινήσεων, που περιλάμβαναν ανάπτυξη πελατολογίου στην Ελλάδα, καθώς στη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης ξεκίνησε συνεργασία με 72 νέα καταστήματα σε όλο τον ελλαδικό χώρο, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα πωλήσεις ύψους 1.152.000 ευρώ. Επίσης, το τμήμα Ανάπτυξης Νέων Πελατών και Τεχνικής Υποστήριξης συνετέλεσε στην αύξηση του τζίρου, καθώς επικεντρώθηκε στην υποστήριξη κατασκευαστικών εταιρειών με αντικείμενο τη συντήρηση - κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων και άλλα μεγάλα έργα. Θα πρέπει να πούμε ότι η εταιρεία έχει δώσει βάρος και στη γραμμή που έχει στην Τουρκία.

Groupama Ασφαλιστική

Αποτελεί μία από τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες στην ελληνική αγορά. Με κύκλο εργασιών που ανήλθε στα 132,48 εκατ. το 2017, προσδοκούσε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Παρά ταύτα, επιμένει στην Ελλάδα και θα επενδύσει ακόμα περισσότερο.

■ ΝΝ Hellas

Μία καλή χρονιά ήταν για τον όμιλο ΝΝ αυτή που πέρασε, καθώς το λειτουργικό αποτέλεσμα ανήλθε σε 4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική βελτίωση 13 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημία 9 εκατ. ευρώ το 2016. Η νέα διοικητική ομάδα της ΝΝ Hellas πέτυχε τα αποτελέσματα αυτά μέσα από μετασχηματισμό της εταιρείας, δημιουργία νέων προϊόντων, καλύτερη διαχείριση αποζημιώσεων και εξοικονόμηση πόρων, σε συνδυασμό με ρεκόρ πωλήσεων και αύξηση στα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα. Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα έτη.

■ Κωτσόβολος - Dixons

Αύξηση στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας για το οικονομικό έτος 2017-2018 και ενίσχυση του επενδυτικού πλάνου για το 2018-2019 παρουσίασε η Κωτσόβολος -Dixons South East Europe. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 457,1 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 12,2%, τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν αύξηση 58%, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στα 20,1 εκατ. ευρώ, με αύξηση της τάξης του 40%. Η εταιρεία επενδύει δυναμικά και αποτελεί την εξαίρεση στον γενικά «ουδέτερο» κανόνα. Ετσι, βελτίωσε τις υποδομές της ανανεώνοντας συνεχώς το δίκτυο καταστημάτων της, αλλά και αναβαθμίζοντας τα ψηφιακά συστήματά της.

■ Vodafone

Οριακά θετικά αποτελέσματα παρουσίασε η Vodafone στο δ’ τρίμηνο του οικονομικού έτους, αλλά και στο σύνολο της οικονομικής χρήσης του 2017-18. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μητρικής εταιρείας, η Vodafone στην Ελλάδα παρουσίασε αύξηση κύκλου εργασιών κατά 2,7% φτάνοντας τα 874 εκατ. ευρώ, από 851 εκατ. που ήταν την αντίστοιχη περίοδο του 2016-17. Σε ό,τι αφορά την κερδοφορία, η εταιρεία ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA σε 275 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10%, ενώ τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 96 εκατ. ευρώ, από 75 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο. Οσον αφορά τους πελάτες, η εταιρεία παρουσίασε μείωση συνδρομητών κινητής και αύξηση πελατών σταθερής τηλεφωνίας (και Internet).

■ ΑΗΙ Carrier

Με αύξηση μεγεθών έκλεισε το 2017 για την ΑΗΙ Carrier Νοτιοανατολικής Ευρώπης Κλιματισμού Α.Ε. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας που διακινεί τα κλιματιστικά DAIKIN ανήλθε σε 53 εκατ. ευρώ έναντι 41,7 εκατ. το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 27%, ενώ του ομίλου ανήλθε σε 58 εκατ. ευρώ έναντι 42,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 36%. Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων αυξήθηκαν κατά 101% και ανήλθαν σε κέρδη 4,22 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,1 εκατ. το 2016. Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων του ομίλου ανήλθαν σε 5,25 εκατ. ευρώ έναντι 2,33 εκατ. ευρώ το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 125%. Για την τρέχουσα χρήση, η διοίκηση αναμένει τόσο η εταιρεία όσο και ο όμιλος να αυξήσουν τις πωλήσεις και την κερδοφορία τους μέσω της ενδυνάμωσής τους στην εγχώρια αγορά του λιανεμπορίου, καθώς και της δυναμικής διείσδυσης στις αγορές των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης.

■ Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Οπως έχει δεσμευτεί ο διευθύνων σύμβουλός της Αλέξανδρος Δανιηλίδης, την τριετία 2017- 2019 η εταιρεία θα υλοποιήσει επενδύσεις συνολικού ύψους 61 εκατ. ευρώ, ενώ στην παρούσα χρονική στιγμή βρίσκεται στο τελικό στάδιο εκπόνησης του επιχειρηματικού πλάνου για την περίοδο 2019 -2021. Στα σχέδιά της περιλαμβάνεται και η ενίσχυση των εξαγωγών, οι οποίες σήμερα αντιστοιχούν σε ποσοστό λίγο πάνω από το 10% του συνολικού τζίρου της. Πάντως το 2017 έκλεισε με απώλειες, καθώς η ενίσχυση της αγοράς μπίρας κατά το δεύτερο εξάμηνο του περσινού έτους δεν ήταν ικανή να καλύψει τις απώλειες του πρώτου εξαμήνου.

■ Wella

Μείωση της παρουσίας της στην Ελλάδα και μεταβίβαση της διανομής σε τοπικό συνεργάτη αποφάσισε η Wella. Ανάλογη κίνηση έκαναν πέρυσι και φέτος ουκ ολίγες πολυεθνικές επιχειρήσεις. Η Wella Ελλάς πέρυσι εμφάνισε πωλήσεις 22,227 εκατ. ευρώ από 15,247 εκατ. ευρώ, με ζημίες όμως προ φόρων 1,5 εκατ. ευρώ από κέρδη 1,646 εκατ. ευρώ. Οι ζημίες μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 2,145 εκατ. ευρώ από κέρδη 1,179 εκατ. στην προηγούμενη χρήση.

■ Unilever

Με τη σειρά της, η Unilever για λόγους εσωτερικής - διεθνούς αναδιοργάνωσης προωθεί το σχέδιο μεταφοράς παραγωγής προϊόντων της από άλλες χώρες όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος στα εργοστάσιά της στην Ελλάδα. Επόμενοι σημαντικοί σταθμοί στο πλαίσιο του σχεδίου αυτού είναι η έναρξη από το 2019 της παραγωγής υγρών απορρυπαντικών στο εργοστάσιο του Ρέντη και η συνέχιση της μεταφοράς της παραγωγής προϊόντων Lux στην Ελλάδα (σε εργοστάσια τρίτων) από τη Σαουδική Αραβία που παράγονται σήμερα. Εντός του Ιουλίου έγινε η μεταβίβαση των μετοχών από τη Unilever στο fund KKR, που αφορά τη δραστηριότητα της πρώτης στις κατηγορίες του ελαιολάδου και των μαργαρινών, συμφωνία που είχε κλείσει τον περασμένο Δεκέμβριο. Η μεταβίβαση των μετοχών σήμανε την έναρξη της μεταφοράς των γραμμών παραγωγής μαργαρινών από το εργοστάσιο του Ρέντη στο εργοστάσιο του Νέου Φαλήρου (που πλέον ανήκει στο KKR) και ταυτόχρονα την εγκατάσταση στου Ρέντη των γραμμών παραγωγής υγρών απορρυπαντικών, επένδυση ύψους 5 εκατ. ευρώ.

■ JYSK

Η αλυσίδα καταστημάτων JYSK κινείται πιο θετικά συνεχίζοντας σταθερά το πλάνο επέκτασής της, καθώς άνοιξε δύο νέα καταστήματα σε Καλαμάτα και Πύργο. Με αυτά τα δύο νέα σημεία, η δανέζικη αλυσίδα, που πρεσβεύει το σκανδιναβικό design στα είδη σπιτιού και ύπνου, φτάνει τα 21 καταστήματα στην Ελλάδα.

■ SPAR Hellas

Και η SPAR Hellas, μέλος της SPAR International, προχωρά με θετικό βηματισμό. Στόχος της είναι σε βάθος τετραετίας να αναπτύξει περισσότερα από 350 καταστήματα SPAR σε όλη την επικράτεια, με 1.400 είδη ιδιωτικής ετικέτας. Η βάση ανάπτυξης του διευρυμένου δικτύου καταστημάτων SPAR θα προέλθει μέσα από τη στρατηγικής σημασίας συνεργασία της με τον όμιλο Αστέρας.

Keywords
success, ελλαδα, success, Καλή Χρονιά, business, wella, unilever, nestle, εταιρεία, οφείλεται, νέα, αναδιαρθρωση, hellas, groupama, europe, ebitda, vodafone, lux, fund, kkr, καλαματα, design, κινηση στους δρομους, αποτελεσματα δημοτικων εκλογων 2010, εκλογες 2010 αποτελεσματα , κυβερνηση εθνικης ενοτητας, νεα κυβερνηση, σχεδιο αθηνα, αποτελεσματα, χωρες, κλιματιστικα, κωτσοβολος, πλαισιο, προγραμμα, kkr, unilever, αγορα, αυξηση, ασφαλιστρα, βρισκεται, γεγονος, δευτερο, διοικηση, δειχνει, δωσει, δικτυο, δυναμικο, εγινε, ευρω, εκκινηση, εργα, εξοδα, επενδυσεις, εταιρεία, ετη, ετος, ζημια, ιδια, θετικο, ειδη σπιτιου, κυβερνηση, κινηση, κυκλος, λογο, μειωση, ομαδα, ομιλος, ουσιαστικα, οφείλεται, προβληματα, πωλησεις, ρεκορ, ρεντη, ρισκο, σαουδικη αραβια, συζητηση, συντηρηση, σειρα, σχεδια, σχεδιο, σχηματα, ταση, τζιρος, τμημα, τουρκια, φτανει, αγορες, αλυσιδα, ανηκει, dixons, design, ebitda, ειδη, europe, fund, groupama, hellas, χωρα, lux, μελετη, nestle, θετικα, wella, ξεκινησε
Τυχαία Θέματα