Στα 106 δισ. τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα των ελληνικών τραπεζών

Εντός στόχων όσον αφορά τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων βρέθηκαν οι συστημικές τράπεζες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εννεαμήνου (1/1/2016 έως 30/9/2016), όπως αυτά καταγράφονται στην αντιπαραβολή στόχων και απολογιστικών στοιχείων που περιλαμβάνει η πρώτη Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων.

Συγκεκριμένα τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα μειώθηκαν κατά 1% και διαμορφώνονται σε 106 δισ. ευρώ. Ο σχετικός δείκτης αγγίζει το 51% των χαρτοφυλακίων χορηγήσεων επιτυγχάνοντας

ακριβώς τον στόχο που είχε τεθεί για την εξεταζόμενη περίοδο.

Αντίθετα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια βρίσκονται εκτός στόχου, καθώς αυξήθηκαν 1,5% και διαμορφώνονται στα 79,3 δισ. ευρώ, ενώ ο στόχος είχε τοποθετηθεί στα 78,1 δισ. Όπως σημειώνει η ΤτΕ ο σχετικός δείκτης παραμένει στο 38% των συνολικών χορηγήσεων και υπολείπεται κατά 1% από τον στόχο του 37% που έχει τεθεί.

Σημειώνεται ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια περιλαμβάνουν δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών.

Keywords
Τυχαία Θέματα