Η γεωγραφία της παραγωγής του ελληνικού οίνου

Σε 188.873 ανέρχεται ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με αμπελώνες στη χώρα το 2015, από τους οποίους οι 188.195 αναφέρονται σε εκμεταλλεύσεις με αμπελώνες παραγωγικής ηλικίας και οι 2.698 σε αμπελώνες μη παραγωγικής ηλικίας, όπως αναφέρουν τα αποτελέσματα της έρευνας Αμπελουργικών Καλλιεργειών τα οποία βασίζονται στα στοιχεία του Αμπελουργικού Μητρώου που τηρείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και παρουσίασε για πρώτη φορά η ΕΛΣΤΑΤ.

Θεματικός χάρτης παρουσιάζει ανά περιφέρεια τη σημαντικότερη οινοποιήσιμη

ποικιλία και τη ποσοστιαία συμμετοχή της έκτασης της, στη συνολική έκταση με οινάμπελα της περιφέρειας.

Οι οινοποιήσιμες ποικιλίες με τη μεγαλύτερη έκταση στο σύνολο χώρας είναι το Σαββατιανό με 18.138 εκμεταλλεύσεις και 103.555 στρέμματα και ο Ροδίτης με 28.436 εκμεταλλεύσεις και 90.000 στρέμματα.

Οι συνολικές εκτάσεις με αμπελώνες είναι 1.030.821 στρέμματα, εκτάσεις από τις οποίες 1.011.549 στρέμματα είναι με αμπελώνες παραγωγικής ηλικίας και 19.272 στρέμματα με αμπελώνες μη παραγωγικής ηλικίας.

Από το σύνολο των εκτάσεων με αμπελώνες, 633.262 στρέμματα καλλιεργούνται με οινάμπελα και 397.559 στρέμματα με σταφιδάμπελα. Αναφορικά με την περιφερειακή κατανομή των εκτάσεων με αμπελώνες, οι περισσότερες εκτάσεις καταγράφονται στην Πελοπόννησο με 255.537 στρέμματα και ακολουθούν η Κρήτη με 225.548 στρέμματα και η Δυτική Ελλάδα με 164.446 στρέμματα.

Keywords
Τυχαία Θέματα