Ο Χρ. Κουφαλιάς νέος εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο Δ.Σ. της Eurobank

Τον ορισμό του νέου εκπροσώπου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Δ.Σ. της ανακοίνωσε η Eurobank.

Πρόκειται για τον κ. Χριστόφορο Κουφαλιά, ο οποίος ορίζεται ως μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και αντικαθιστά τον κ. Kenneth Howard Prince-Wright.

Η εκλογή του νέου μέλους του Δ.Σ. θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, ενώ σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης του νέου μέλους από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Keywords
Τυχαία Θέματα