Ευφυή συστήματα για πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη

Όλοι συμφωνούν ότι το μέλλον του πλανήτη είναι πράσινο. Όμως, το πράσινο δεν είναι μόνο ένα χρώμα. Είναι οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες των πολιτών για τη φύση και την προστασία της. Είναι τα σχέδια και οι προσπάθειες που κάνει μια επιχείρηση για να ενισχύσει τη βιώσιμη ανάπτυξή της. Είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για την ανθρωπότητα και το μέλλον της.

Σε αυτή την πρόκληση, η NEUROPUBLIC, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες πληροφορικής και τεχνολογίας, απαντάει με πρωτοποριακές λύσεις. Με μια σειρά από σύγχρονα συστήματα και υπηρεσίες, που ικανοποιούν την ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων

της νέας ΚΑΠ και βοηθούν τους αγρότες να παράγουν πιο υγιεινά, πιο θρεπτικά και πιο φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα. Με αυτοματοποιημένες λύσεις ψηφιακής διακυβέρνησης, που απλοποιούν τη διαδικασία των δηλώσεων των γεωργών και βοηθούν τους οργανισμούς πληρωμών να μειώσουν το διοικητικό κόστος. Με τις πιο ολοκληρωμένες και πρωτοποριακές προτάσεις στον αγροδιατροφικό τομέα, καθώς διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση, την απαιτούμενη τεχνολογική επάρκεια και την πολυετή εμπειρία στον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα της χώρας.

Ο δρόμος για την πράσινη ανάπτυξη περνάει μέσα από τον εκσυγχρονισμό του αγροδιατροφικού τομέα

Ο αγροδιατροφικός τομέας έχει στρατηγική σημασία για μια χώρα, γιατί συμβάλλει στην επισιτιστική ασφάλεια του πληθυσμού, ενισχύει την περιφερειακή ανάπτυξη και διατηρεί την ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος. Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός του αγροδιατροφικού τομέα μπορούν να αποτελέσουν κομβικό σημείο για μια πράσινη βιώσιμη ανάπτυξη, που θα διασφαλίζει ταυτόχρονα την οικονομική ευημερία, την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και την επισιτιστική ασφάλεια.

Στο πλαίσιο αυτό, η NEUROPUBLIC στηρίζει την ελληνική γεωργία με συνεχείς επενδύσεις που εστιάζουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό του αγροδιατροφικού τομέα. Συγκεκριμένα, έχει δημιουργήσει την πρώτη και μοναδική υποδομή μεγάλης κλίμακας Διαδικτύου των Πραγμάτων στην Ελλάδα (Internet of Things), με χιλιάδες ασύρματους αισθητήρες δικής της σχεδίασης και κατασκευής, εγκατεστημένους στην αγροτική γη. Η υποδομή αυτή αποτελεί μέρος του πρωτοποριακού συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense, που κατασκευάζεται και αναπτύσσεται από την ίδια τη NEUROPUBLIC.

Τα πολλαπλά οφέλη της ευφυούς γεωργίας

Η ευφυής γεωργία δίνει στον αγρότη τη δυνατότητα να παίρνει συγκεκριμένες αποφάσεις για συγκεκριμένα ζητήματα, λαμβάνοντας υπόψη τις ατμοσφαιρικές και εδαφολογικές συνθήκες μιας καλλιέργειας σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Με τον τρόπο αυτόν, παρέχεται το λίπασμα που έχει ανάγκη η κάθε καλλιέργεια ανάλογα με το χωράφι στο οποίο βρίσκεται, γίνονται τα ποτίσματα την κατάλληλη στιγμή ανάλογα με τον τύπο του εδάφους και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες που έχουν επικρατήσει και πραγματοποιούνται οι ψεκασμοί για κάθε εχθρό ακριβώς τη στιγμή που υπάρχει ο κίνδυνος.

Το αποτέλεσμα είναι να μειώνονται οι ποσότητες των εισροών, να αυξάνεται η ποσότητα της παραγωγής, να προστατεύεται καλύτερα η καλλιέργεια και να βελτιώνεται η ποιότητα των καρπών. Ένας από τους βασικούς στόχους, άλλωστε, της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής είναι και η παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων με φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους. Ένας στόχος που επιτυγχάνεται με το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaisense.

gaiasense: Μια τεχνολογική ελληνική καινοτομία

Η NEUROPUBLIC κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της γεωργίας και παρέχει μια ευρεία γκάμα τεχνολογικών υπηρεσιών για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.

Μία από αυτές είναι το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense. Πρόκειται για ένα καινοτόμο εργαλείο, που βελτιώνει τη λήψη αποφάσεων και δίνει συμβουλές και οδηγίες στους γεωπόνους και στους αγρότες για τις καθημερινές καλλιεργητικές εργασίες τους.

Η NEUROPUBLIC αναπτύσσει όλες τις τεχνολογικές συνιστώσες του συστήματος gaiasense, δηλαδή το λογισμικό, τους τηλεμετρικούς σταθμούς, τους αισθητήρες, τα υπολογιστικά συστήματα και τις αναλυτικές μεθόδους επεξεργασίας των δεδομένων. Επιπλέον, έχει την επιχειρησιακή ευθύνη για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του συστήματος των σταθμών σε ένα εκτεταμένο δίκτυο σε όλη την Ελλάδα.

Για πρώτη φορά, ένα καινοτόμο εργαλείο για όλους

Η ευρωπαϊκή πρωτοπορία του gaiasense είναι ότι αφορά όλους. Και αγρότες και γεωργικούς συμβούλους και ερευνητές. Για πρώτη φορά, κάθε αγρότης μπορεί να ωφεληθεί ακόμα και αν έχει λίγα στρέμματα. Και, μάλιστα, χωρίς να απαιτείται να επενδύσει ούτε ευρώ σε τεχνολογικό εξοπλισμό. Για πρώτη φορά, ο γεωργικός σύμβουλος έχει στα χέρια του εργαλεία που διευκολύνουν τη δουλειά του. Για πρώτη φορά, ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να δοκιμάσει τα ερευνητικά του αποτελέσματα σε πραγματικές συνθήκες. Με λίγα λόγια, το gaiasense είναι ένα πολυδιάστατο, ολοκληρωμένο εργαλείο ευφυούς γεωργίας, που διευκολύνει τη δουλειά όλων.

Χρήσιμο σε πολλές καλλιέργειες, με μεγάλο οικονομικό ενδιαφέρον

Το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense βρίσκει εφαρμογή σε μεγάλο αριθμό καλλιεργειών με μεγάλο οικονομικό ενδιαφέρον, όπως το αμπέλι (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο), η ελιά (επιτραπέζια και ελαιοποιήσιμη), το βαμβάκι, το ροδάκινο (επιτραπέζιο και συμπύρηνο), ο καπνός, η πατάτα, τα ακρόδρυα (αμύγδαλο και καρύδι), τα κηπευτικά κ.λπ.

Χάρη στον υψηλό βαθμό προσαρμοστικότητάς του, το gaiasense εφαρμόζεται σε υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες, συμβατικές και βιολογικές, καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος διαφορετικών αναγκών σε περιοχές με σημαντικές διαφορές στο μικροκλίμα και στα εδαφολογικά τους χαρακτηριστικά.

Οι τηλεμετρικοί σταθμοί του gaiasense είναι εγκατεστημένοι σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη, αλλά και του εξωτερικού, συλλέγοντας τεράστιο όγκο ατμοσφαιρικών και εδαφικών δεδομένων, τα οποία αξιοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της αγροτικής παραγωγής μέσω ευφυών γεωργικών συμβουλών.

H καινοτόμος προσέγγιση του gaiasense για την παροχή ευφυούς γεωργίας ως υπηρεσία (Smart Farming as a Service) το κάνει ιδιαίτερα προσιτό ακόμη και στους μικροκαλλιεργητές, που αποτελούν την πλειοψηφία του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη ΕΕ. Απαλείφοντας την ανάγκη για επένδυση σε ακριβό τεχνολογικό εξοπλισμό, το gaiasense επιτρέπει σε κάθε αγρότη να επωφεληθεί από την ευφυή γεωργία.

Η εξέλιξη του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense

Σήμερα, η υποδομή του gaiasense περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο δίκτυο αγροτεμαχίων αναφοράς (320 στις αρχές του 2021) σε περισσότερες από 25 διαφορετικές καλλιέργειες. Χρόνο με τον χρόνο, οι εκτάσεις που καλύπτονται από το gaiasense υπερδιπλασιάζονται. Σε λίγα χρόνια, θα καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής αγροτικής γης. Σημαντικό μέρος της επιτυχίας του συστήματος έγκειται στο γεγονός ότι εξελίσσεται διαρκώς για να καλύψει τις ανάγκες των αγροτών. Στο πλαίσιο αυτής της εξέλιξης δημιουργήθηκε και το gaiasense app.

gaiasense app: Η πρώτη και μοναδική εφαρμογή ευφυούς γεωργίας για κινητά τηλέφωνα

Το gaiasense app βασίζεται στη δοκιμασμένη τεχνολογική και επιστημονική υποδομή του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense της NEUROPUBLIC, που εμπιστεύονται ήδη αγρότες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με το νέο app, κάθε αγρότης μπορεί να μάθει περισσότερα για τον καιρό και τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα όχι μόνο στην περιοχή του, αλλά και στο κάθε αγροτεμάχιό του ξεχωριστά. Μπορεί να μάθει να ποτίζει και να ψεκάζει πιο σωστά. Να βλέπει πώς αναπτύσσεται η καλλιέργειά του από όπου κι αν βρίσκεται. Να μειώνει το κόστος παραγωγής και να αυξάνει την ποιότητα και το κέρδος.

Με τα τρία πακέτα του, το gaiasense1, το gaiasense2 και το gaiasense3, προσφέρει σε όλους τους αγρότες μια ολοκληρωμένη λύση ευφυούς γεωργίας.

gaiasense1: To πρώτο βήμα του αγρότη στην ψηφιακή γεωργία

Το gaiasense1 αποτελεί, ουσιαστικά, το πρώτο βήμα του αγρότη στην ψηφιακή εποχή της γεωργίας. Αξιοποιεί όλη την επιστημονική και τεχνολογική γνώση της NEUROPUBLIC και παρουσιάζει με απλές και κατανοητές λειτουργίες όλες τις πολύτιμες πληροφορίες που χρειάζεται ένας αγρότης για το χωράφι του.

· Καιρός: Εξειδικευμένη πρόγνωση καιρού για κάθε χωράφι, καθώς και πληροφορίες για την πιθανότητα εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων μέσα στο επόμενο διάστημα.

· Φυτοπροστασία: Έγκαιρες προειδοποιήσεις σε περίπτωση πιθανότητας εμφάνισης κάποιου εχθρού ή ασθένειας της καλλιέργειας, καθώς και καταλληλότητα των καιρικών συνθηκών για την πραγματοποίηση ψεκασμών.

· Άρδευση: Πληροφορίες για τους υδατικούς δείκτες, με σκοπό να βελτιστοποιηθούν τα ποτίσματα.

· Λίπανση: Παρακολούθηση της καλλιέργειας μέσα από δορυφορικές εικόνες και τον δείκτη βλάστησης NDVI για προβλήματα στη λίπανση.

· Ανάπτυξη της καλλιέργειας: Παρακολούθηση δύο βασικών συντελεστών, όπως οι ημεροβαθμοί ανάπτυξης και οι ώρες ψύχους.

· Δείκτης βλάστησης NDVI: Έγκαιρος εντοπισμός προβλημάτων της καλλιέργειας σε κάποιο κομμάτι του χωραφιού.

· Εδαφοκλιματική καταλληλότητα: Λίστα με τις πιο κατάλληλες καλλιέργειες που ευδοκιμούν σε μια συγκεκριμένη περιοχή, σε περίπτωση που θέλει να αλλάξει την καλλιέργειά του.

· Οργάνωση αγροτεμαχίων: Δυνατότητες ταξινόμησης και διαχείρισής τους.

· Ψηφιακός βοηθός: Απαντήσεις και χρήσιμες πληροφορίες για αγροτικά θέματα, την ευφυή γεωργία και την εφαρμογή.

· Οικονομικά νέα και ειδοποιήσεις για την παραγωγή και τις επιδοτήσεις.

Με το gaiasense1, είναι σαν να έχει κάθε αγρότης μέσα στο χωράφι του:

● Έναν αγρομετεωρολογικό σταθμό.
● Έναν εξειδικευμένο γεωπόνο να το επισκέπτεται τακτικά.
● Μια στρατιά επιστημόνων να τον συμβουλεύουν.
Και το σημαντικότερο: Χωρίς να χρειάζεται να πληρώσει τίποτε από όλα αυτά. Απλώς, μια μικρή ετήσια συνδρομή. Αυτό είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα του gaiasense και για αυτόν τον λόγο έχει χαρακτηριστεί εδώ και χρόνια ως πανευρωπαϊκή καινοτομία.

gaiasense2: Εξατομικευμένες συμβουλές για καλύτερη παραγωγή και μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα

To gaiasense2 βοηθά τον παραγωγό να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα. Διότι περιλαμβάνει όλα όσα προσφέρει το gaiasense1 και επιπλέον εξατομικευμένες συμβουλές σχετικά με την ποσότητα λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και αρδευτικού νερού, που χρειάζεται η καλλιέργειά του. Με την ορθολογική χρήση των παραπάνω, επιτυγχάνεται σημαντική μείωση στο κόστος παραγωγής.

gaiasense3: Το μεγάλο άλμα στην εξωστρέφεια και στα κέρδη

Το gaiasense3 βοηθά τον παραγωγό να μεγιστοποιήσει την απόδοση της καλλιέργειάς του, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες πρακτικές που προσφέρει η τεχνολογία, σε συνδυασμό με την επιστημονική γνώση ενός εξειδικευμένου γεωργικού συμβούλου. Με λίγα λόγια, το gaiasense3 περιλαμβάνει όλα όσα προσφέρουν το gaiasense1 και το gaiasense2 και επιπλέον την υποστήριξη από έναν εξειδικευμένο γεωργικό σύμβουλο. Για να μπορεί να παίρνει σημαντικές αποφάσεις σε θέματα φυτοπροστασίας, άρδευσης και λίπανσης εύκολα, άμεσα και με ασφάλεια.

Πρωτοποριακές εφαρμογές και λύσεις που συμβάλλουν σημαντικά στην πράσινη ανάπτυξη

H NEUROPUBLIC, από το 2003 έως σήμερα, έχει να επιδείξει μια απόλυτα επιτυχημένη παρουσία σε όλους τους χώρους στους οποίους δραστηριοποιείται. Συνδέει σταθερά την ανάπτυξή της με τις τάσεις και τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Η επιτυχημένη πορεία της, η τεχνογνωσία, η τεράστια εξειδίκευση που έχει αποκτήσει από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, καθώς και η συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα και συζητήσεις για την ψηφιοποίηση του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα αποτελούν τα βασικά εφόδια και την πρόκληση για την ανάπτυξη πρωτοποριακών εφαρμογών και λύσεων σε τομείς δραστηριότητας που συμβάλλουν σημαντικά στην αγροτική οικονομία, στην καινοτομία και στην πράσινη ανάπτυξη.

Keywords
βιωσιμη αναπτυξη, πρασινη, ελλαδα, κρητη, smart, λύση, καιρος, νέα, συμμετοχή, αποτελεσματα δημοτικων εκλογων 2010, εκλογες 2010 αποτελεσματα , τελη ταξινομησης, Καλή Χρονιά, αποτελεσματα, επιδοτησεις, οικονομικα νεα, βημα, γνωση, δουλεια, εικονες, εργαλεια, κινητα, οικονομια, πλαισιο, προγνωση καιρου, ψεκασμοι, αγροτικη, αμπελι, αρδευση, βαμβακι, βρισκεται, γεγονος, γεωργια, γινεται, γινονται, διαστημα, δυνατοτητα, δημοσιο, δρομος, δικτυο, ευκολα, ευρω, υπαρχει, ελια, εργα, εξελιξη, εξωστρεφεια, επενδυσεις, εποχη, ευημερια, ευθυνη, εφαρμογες, ευφυης, τεχνολογια, ιδια, ιδρυση, υπηρεσια, υπηρεσιες, κηπευτικα, λειτουργια, ληψη, λύση, λογια, λογο, μειωση, ουσιαστικα, περιβαλλον, ποιοτητα, προβληματα, πρωτοπορια, συγκεκριμενα, σειρα, συμμετοχή, σχεδια, τρια, φυση, φορα, χρωμα, ψηφιακη, ψηφιακο, ωρες, ασφαλεια, εφαρμογη, επικινδυνα καιρικα φαινομενα, χωρα, ιδιαιτερα, κομματι, ογκο, πληροφοριες, θεματα, βοηθος, χερια
Τυχαία Θέματα