Fitch: Αναβάθμισε την Ελλάδα σε «ΒΒ-» από «Β»

Σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας κατά δύο βαθμίδες, από «Β» σε «ΒΒ-», προχώρησε η Fitch Ratings.

Ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης όρισε από θετικό σε σταθερό το outlook, δηλαδή τις προοπτικές (outlook) επαναξιολόγησης 12-18 μηνών.

Η βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα επιβεβαιώθηκε σε «Β».

Όπως επισημαίνει ο οίκος, η ολοκλήρωση της τελικής

αξιολόγησης του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) της Ελλάδας ανοίγει το δρόμο για μια επιτυχή έξοδο από το πρόγραμμα στις 20 Αυγούστου 2018.

Τα μέτρα για το χρέος βελτιώνουν τη βιωσιμότητά του.

Η Fitch πιστεύει ότι η βιωσιμότητα του χρέους υποστηρίζεται επίσης από ιστορικό πρωτογενών πλεονασμάτων της γενικής κυβέρνησης, την προσδοκία της για σταθερή αύξηση του ΑΕΠ καθώς, τα πρόσθετα φορολογικά μέτρα που ψηφίστηκαν για να τεθούν σε ισχύ έως το 2020 και την μείωση του πολιτικού ρίσκου.

Τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους που συμφωνήθηκαν στην Eurogroup της 21ης Ιουνίου είναι επίσης σημαντικά.

Η συμφωνία προβλέπει την εκ των προτέρων καταβολή των πληρωμών από τόκους και λήξης με δάνεια του EFSF ύψους 96,4 δισ. ευρώ (που δεν υπόκεινται σε πολιτικές προϋποθέσεις).
Το χρέος και οι τόκοι για τα δάνεια του ΕΤΧΣ θα αναβληθούν έως το 2033 (από το 2023 προηγουμένως).

Η μέση ωρίμανση του ελληνικού χρέους (19 έτη, εξαιρουμένων των εντόκων γραμματίων και των repos). Η επέκταση προβλέπεται να επιμηκύνει περαιτέρω τη μέση διάρκεια ωρίμανσης του ελληνικοιύ χρέους.

Στις 6 Αυγούστου 2017 ο ESM κατέβαλε την τελική δόση ύψους 15 δισ. ευρώ, οι ανάγκες χρηματοδότησης είναι μέτριες και η Ελλάδα θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα με ένα σημαντικό αποθεματικό ταμειακών διαθεσίμων.

Από την τελική εκταμίευση, 5,5 δισ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση του χρέους και 9,5 δισ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν ως cash buffer.

Έτσι, η Ελλάδα θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα του ESM με ένα αποθεματικό ύψους 24,1 δισ. ευρώ (13% του ΑΕΠ). Σύμφωνα με τo Eurogroup εν λόγω αποθεματικό θα καλύψει τις ανάγκες χρηματοδότησης για 22 μήνες (έως τα μέσα του 2020).

Σύμφωνα με τη Fitch «η Ελλάδα θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί πλήρως από τις αγορές μέχρι το 2022. Τα δημοσιονομικά συνεχίζουν να βελτιώνονται. Το 2017 η Ελλάδα σημείωσε συνολικό πλεόνασμα του προϋπολογισμού 0,8% του ΑΕΠ, από 0,6% το προηγούμενο έτος και το πρωτογενές πλεόνασμα 4% του ΑΕΠ. Αυτό ήταν μια σημαντική δημοσιονομική υπεραπόδοση.

Υπολογίσαμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα 1,9% του ΑΕΠ του 2017, το ίδιο υψηλότερο από το στόχο του προγράμματος του ΕΜΣ για 1,75% του ΑΕΠ, λόγω υψηλότερων από τις προβλεπόμενες στον προϋπολογισμό εσόδων και περιορισμού των δαπανών.»

Η Fitch αναμένει ότι οι δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας θα παραμείνουν υγιείς κατά την περίοδο και μετά το πρόγραμμα. Προβλέπει τη συνέχιση των πρωτογενών πλεονασμάτων κατά μέσο όρο 2,7% του ΑΕΠ κατά τη διάρκεια των ετών 2018- 2030.

Υποθέτοντας ότι ο ρυθμός αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ είναι 3,4%, το ακαθάριστο δημόσιο χρέος προβλέπεται να μειωθεί στο 123,3% του ΑΕΠ έως το 2030 από 182,7% το 2018.
Παράλληλα η Fitch ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα θα παραμείνουν οριακά κάτω από το 3,5% 2023 και να μειωθούν κάτω από το 3% από το 2024.

Βελτιώνεται η εμπιστοσύνη στον τραπεζικό κλάδο

Η εποπτεία θα επικεντρωθεί στην σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα.
Η αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), τα οποία παραμένουν στο 48,5% των συνολικών είναι μία βασική πρόκληση και ίσως χρειαστεί να υπάρξουν και νέες προβλέψεις πριν την οριστική διαγραφή τους.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν θέσει τον φιλόδοξο στόχο να μειώσουν τα NPEs στο 35% έως τα τέλη του 2019, έχοντας επιτύχει τους ενδιάμεσους στόχους τους.
Πιστεύουμε ότι η ποιότητα των τραπεζικών στοιχείων ενεργητικού θα συνεχίσει να βελτιώνεται, αλλά θεωρούμε ότι η επίτευξη των στόχων για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες.

Η εμπιστοσύνη στον τραπεζικό κλάδο βελτιώνεται.Η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε περαιτέρω χαλάρωση των capital controls τον Ιούνιο 2018.Η εμπιστοσύνη των καταθετών βελτιώνεται σταδιακά.

Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα ενισχύθηκαν κατά 4,7 δισ. ευρώ στο πεντάμηνο έως τα τέλη Ιουνίου 2018, αντικατοπτρίζοντας τη μείωση της αβεβαιότητας για την έξοδο από το πρόγραμμα του ESM και την ισχυρή τουριστική περίοδο. Αναμένουμε ότι η θα συνεχίσει η αύξηση των καταθέσεων καθώς η εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα ενισχύεται.

Όσον αφορά τα πολιτικά ρίσκα, ο οίκος επισημαίνει πως υπάρχει κίνδυνος πρόωρων εκλογών μετά την υποβολή της συμφωνίας στο κοινοβούλιο. «Δεν αναμένουμε ότι οι πρόωρες εκλογές θα διαταράξουν αξιοσημείωτα τα δημοσιονομικά και οικονομικά αποτελέσματα μετά το πρόγραμμα.», καταλήγει η Fitch.

Keywords
Τυχαία Θέματα