Πόθεν έσχες βουλευτών: καταθέσεις, μετοχές, ακίνητα, σκάφη και πισίνες

Η «γκάμα» των καταθέσεων και των άλλων περιουσιακών στοιχείων υπουργών και βουλευτών ποικίλουν. Μεγάλος αριθμός εμφανίζεται με σημαντική ακίνητη περιουσία, σε πολλές περιπτώσεις λόγω συζύγων ή από κληρονομιές και δωρεές. Μεγάλος είναι και ο αριθμός εκείνων που δηλώνουν διόλου ευκαταφρόνητες τραπεζικές καταθέσεις, ενώ λιγότεροι διαθέτουν ισχυρά (σε αριθμό και αξία κτήσης) χαρτοφυλάκια, αλλά δεδομένης της κρίσης και της πτώσης του χρηματιστηρίου ανήκουν στους πλέον άτυχους.
Keywords
Τυχαία Θέματα