Μα τι ακριβώς κάνει αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μοναδικό θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ενωσης τα μέλη του οποίου εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία. Αντίθετα, τα άλλα δύο κορυφαία θεσμικά όργανα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Συμβούλιο Υπουργών) είτε συγκροτούνται μέσω «ορισμού» από τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ είτε τοποθετούνται αυτοδικαίως. Ετσι, κάθε κράτος-μέλος ορίζει τον επίτροπό του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ στο Συμβούλιο Υπουργών συμμετέχει ο εκάστοτε αρμόδιος υπουργός.
Keywords
Τυχαία Θέματα