Κόμβος καινοτομίας FinTech από την Τράπεζα της Ελλάδος

Σε λειτουργία έθεσε η Τράπεζα της Ελλάδος τον Κόμβο Καινοτομίας FinTech, μέσω του οποίου παρέχει υποστήριξη και ενημέρωση σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που εισάγουν ή σκέπτονται να εισάγουν καινοτόμα χρηματοοικονομικά προϊόντα, υπηρεσίες ή επιχειρηματικά μοντέλα
Keywords
Τυχαία Θέματα