Η ολέθρια ακινησία της κοινωνίας μας

Η ακινησία είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας τις τελευταίες δεκαετίες.
Τυχαία Θέματα
Η ολέθρια ακινησία της κοινωνίας μας,