Το Βερολίνο και οι σύμμαχοι

1960:«ΛΟΝΔΙΝΟΝ: Η διένεξις διά το Βερολίνον και η δημιουργηθείσα εξ αυτής έκρυθμος κατάστασις εις τας διεθνείς σχέσεις απετέλεσαν την αφορμήν της εκδηλώσεως νέων βρετανικών τάσεων κατευθυνομένων εκδήλως κατά της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Χαρακτηριστική θεωρείται η δημοσιευθείσα χθες εις τους “Τάιμς” ανταπόκρισις από την Ουάσιγκτων, εις την οποίαν επικρίνεται με δριμύτητα η ηγεσία του προέδρου Κέννεντυ(φωτό)και τονίζεται ότι η κυβέρνησίς του λειτουργεί εν μέσω πολιτικής συγχύσεως».
Keywords
Τυχαία Θέματα