[ ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΨΗ ] Δημόσια Υγεία και ανταγωνισμός

O τρόπος που είναι γραμμένος ο τίτλος παραπέμπει σε μια πιθανή αντιπαλότητα της Δημόσιας Υγείας και του ανταγωνισμού. Τα παραδείγματα εταιρειών με ανύπαρκτη κοινωνική εταιρική ευθύνη που εμπορεύονται ακατάλληλα τρόφιμα ή ρυπαίνουν ασύστολα το περιβάλλον είναι πολλά. Αυτές οι εταιρείες επιβαρύνουν, άμεσα ή έμμεσα, τη Δημόσια Υγεία. Και επειδή δεν υπάρχει ανταγωνισμός στη χώρα μας, η ύπαρξη και ελεύθερη λειτουργία αυτών των εταιρειών καταρρακώνει και τον ανταγωνισμό. Η παντελής απουσία προστίμων σε αυτές τις εταιρείες τελικά υποβαθμίζει και τις δύο έννοιες του τίτλου.
Keywords
Τυχαία Θέματα