Προκλήσεις του «Χόρα» στο Αιγαίο

1976: «Η Ελλάς θα βυθίση το “Χόρα” στην περίπτωση που θα επιχειρήση να παραβιάση τα ύδατα του Αιγαίου. Η κυβέρνηση προειδοποίησε ήδη τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σοβιετική Ένωση και το ΝΑΤΟ για τις συνέπειες που θα έχη τυχόν τουρκική αυθαιρεσία. Η πιθανή ημερομηνία- όπως πιστεύουν καλά πληροφορημένες πηγές- εξόδου του “Χόρα” (“ΜΤΑ- ΣΙΣΜΙΚ 1”, φωτό) στο Αιγαίο είναι η 21 ή 22 Ιουλίου. Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις που βρίσκονται από δεκαπενθημέρου σε κατάσταση επαγρυπνήσεως - έχουν τεθεί σε “θέση ηυξημένης ετοιμότητος”.
Keywords
Τυχαία Θέματα