Υποψίες για δολοφονία

1959: «ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ: Μολονότι ο τραγικός θάνατος του Έλληνος βουλευτού στρατηγού Σαράφη(φωτό), υπό αμερικανικούς τροχούς, θεωρείται ως ένα τυχαίον επεισόδιον, οδυνηρότατον βεβαίως, και δεν είναι δυνατόν να εμπλακή εις τον κύκλον της ασκήσεως της αμερικανικής πολιτικής, πολλαχόθεν επικρινομένης, εν τούτοις προεκάλεσεν βαθείαν ανησυχίαν εις τους αμερικανικούς κύκλους κυρίως λόγω των προσφάτων γεγονότων της Φορμόζας. Οι Αμερικανοί αρμόδιοι δεν φοβούνται ότι εις τας Αθήνας θα σημειωθή η τρομερά έκρηξις της Φορμόζας, ύστερα μάλιστα από την συνετήν πράξιν της αμέσου παραδόσεως του δράστου Αμερικανού στρατιωτικού εις τα ελληνικά δικαστήρια».
Keywords
Τυχαία Θέματα