Δύο φορές

Ο κ. Γιάννης Ταμπακόπουλος, γράφει για τον λογαριασμό που πλήρωσε δύο φορές:
Τυχαία Θέματα