Ευτυχώς, δεν είναι αλήθεια

Από το υπουργείο Παιδείας εξεδόθη το ακόλουθο δελτίο Τύπου: «Στο πλαίσιο της κατάργησης και συγχώνευσης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που αποφάσισε η κυβέρνηση, το υπουργείο Παιδείας προχωρεί στη γνωστική και χωροταξική αναδιάταξη του εκπαιδευτικού ιστού της χώρας. Στόχος είναι ο περιορισμός του φαινομένου του κατακερματισμού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των πολλαπλών επικαλύψεων. Συγκεκριμένα, προβλέπονται τα εξής:...
Keywords
Τυχαία Θέματα