Τα ραντάρ της Λάρισας

Ο κ. Αναστάσιος Παπαελευθερίου, συνταξιούχος δικηγόρος, γράφει για τα ραντάρ της Λάρισας: «Το άρθρο 146 του Ποινικού Κώδικα τιμωρεί με κάθειρξη “μέχρι δέκα ετών όποιον αφήνει παράνομα να περιέλθουν σε γνώση άλλου (...) ειδήσεις (...) απόρρητες απέναντι σε ξένη κυβέρνηση”. Νομίζω ότι δεν υπάρχει νόμος που να επιτρέπει σε ξένο αξιωματικό να πληροφορείται τις εικόνες των ελληνικών ραντάρ (δηλαδή ειδήσεις) και άρα να κατευθύνει τις κινήσεις των πολεμικών αεροσκαφών μας από τη Λάρισα.
Keywords
Τυχαία Θέματα