Αγγλία και ΝΑΤΟ... ίδιο συνδικάτο

1958: «ΛΟΝΔΙΝΟΝ: Την αιφνιδίαν άφιξιν του κυβερνήτου της Κύπρου σερ Χιου Φουτ(φωτό)εδώ εις Λονδίνον χθες, καθώς και τας άλλας ειδήσεις περί το Κυπριακόν, εκάλυψεν εις εντύπωσιν η σημειωθείσα γενική εξέγερσις του πολιτικού κόσμου της Ελλάδος εναντίον της Αγγλίας και του ΝΑΤΟ. Ιδαιτέρως η προειδοποίησις του Έλληνος υπουργού των Εξωτερικών εις συνέντευξίν του προς αγγλικήν εφημερίδα ότι αν συνεχισθή η ίδια μεταχείρισις της Ελλάδος εκ μέρους των Δυτικών, τότε όχι μόνον η εξώθησίς της προς την ουδετερότητα δεν πρέπει να αποκλεισθή, αλλά και κάτι ακόμη χειρότερον δια την Δύσιν».
Keywords
Τυχαία Θέματα