Διανομή μερίσματος 0,09 ευρώ ανά μετοχή από την Μηχανική

08:15 25/6/2009 - Πηγή: Nooz.gr
Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Μηχανικής ενέκρινε, την Τετάρτη, τις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, τις εκθέσεις του ΔΣ και των ορκωτών ελεγκτών, καθώς και τη διάθεση των κερδών με διανομή μερίσματος ύψους 0,09 ευρώ ανά μετοχή μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος που βαρύνει το νομικό πρόσωπο της εταιρίας.
Keywords
Τυχαία Θέματα