[ ΓΝΩΜΗ ] Μόνο για κακουργήματα

Σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (απόφαση της 2/8/1984, Α. 82 και άλλες) τα εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας- όπως είναι μεταξύ άλλων ο αριθμός τηλεφώνου και η ταυτότητα του συνδρομητή- υπάγονται κατ΄ αρχήν στην έννοια του απορρήτου της «αλληλογραφίας» κατά την έννοια του αρ. 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Το ίδιο πρέπει να γίνει δεκτό και σε σχέση με το άρθρο 19 παράγραφος 1 του Συντάγματος, δηλαδή ότι τα ανωτέρω εξωτερικά στοιχεία υπάγονται στη συνταγματικά προστατευόμενη σφαίρα του απορρήτου.
Keywords
Τυχαία Θέματα