[ ΑΙΧΜΕΣ ] Κρατικός μηχανισμός

Κατά σύμπτωση ο χαρακτηρισμός «Μεγάλος ασθενής», πριν από τον Καραμανλή, χρησιμοποιήθηκε από τον τσάρο Νικόλαο Α΄ της Ρωσίας.
Τυχαία Θέματα