Ισπανία: Οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία της bad bank

Assets με discount κατά μέσο όρο 63% θα έχει τη δυνατότητα ναα αγοράζει η bad bank που θα τεθεί σε λειτουργία στην Ισπανία, ενώ θα αγοράζει επίσης τίτλους ιδιοκτησίας γης με discount 80% και περιουσιακά δάνεια με discount 46%.

Καταρχήν, η bad bank θα προχωρήσει στην αγορά assets συνολικής αξίας 45 δισ. ευρώ, ενώ συνολικά η απόκτηση σε assets θα ξεπεράσει τα 90 δισ. ευρώ.

Keywords
Τυχαία Θέματα