Χρ. Παπακωνσταντίνου (ΤτΕ): Θεμελιώδης δεξιότητα η χρηματοοικονομική εκπαίδευση

Η χρηματοοικονομική εκπαίδευση έχει αναδειχθεί σε αναγκαίο εφόδιο και θεμελιώδη δεξιότητα για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης και ηλικίας. Στο σημερινό περιβάλλον των ραγδαίων αλλαγών και της διάχυτης αβεβαιότητας παγκοσμίως, οι δεξιότητες του χρηματοοικονομικού εγγραματισμού καθίστανται ακόμη πιο απαραίτητες και η ανάγκη διαρκούς αναβάθμισής τους επιβεβλημένη, τόνισε μεταξύ άλλων η υποδιοικήτρια της ΤτΕΕΛΛ -0,67% κα Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, μιλώντας στο συνέδριο Χρηματοπιστωτικού Εγγραμματισμού της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Η

κα Παπακωνσταντίνου αναφέρθηκε στις δράσεις της TτΕ στον τομέα ενώ σημείωσε ότι οι χρηματοοικονομικές γνώσεις συμβάλλουν στον σωστό προγραμματισμό της αποταμίευσης, συμπεριλαμβανομένης της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης, ώστε να διασφαλίζεται η ανθεκτικότητα των νοικοκυριών τόσο σε βραχυχρόνιες διακυμάνσεις του εισοδήματός τους, όσο και μακροπρόθεσμα κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Ο χαιρετισμός της Υποδιοικήτριας της Τράπεζας της Ελλάδος Χριστίνας Παπακωνσταντίνου στο συνέδριο Χρηματοπιστωτικού Εγγραμματισμού της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Αξιότιμη κα Γενική Γραμματέα,

Αξιότιμε Πρόεδρε της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών,
Κυρίες και κύριοι,

Είναι χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ με αφορμή την πρωτοβουλία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για τον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό, την οποία ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό που η αξία του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού αναδεικνύεται και προωθείται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των Υπουργείων, της Τράπεζας της Ελλάδος και των εμπορικών τραπεζών.

Η χρηματοοικονομική εκπαίδευση έχει αναδειχθεί σε αναγκαίο εφόδιο και θεμελιώδη δεξιότητα για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης και ηλικίας. Στο σημερινό περιβάλλον των ραγδαίων αλλαγών και της διάχυτης αβεβαιότητας παγκοσμίως, οι δεξιότητες του χρηματοοικονομικού εγγραματισμού καθίστανται ακόμη πιο απαραίτητες και η ανάγκη διαρκούς αναβάθμισής τους επιβεβλημένη.

Οι χρηματοοικονομικές γνώσεις συμβάλλουν στον σωστό προγραμματισμό της αποταμίευσης, συμπεριλαμβανομένης της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης, ώστε να διασφαλίζεται η ανθεκτικότητα των νοικοκυριών τόσο σε βραχυχρόνιες διακυμάνσεις του εισοδήματός τους, όσο και μακροπρόθεσμα κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Τα νοικοκυριά που διαθέτουν αυτές τις γνώσεις είναι σε θέση μέσω των επενδυτικών τους αποφάσεων να εξασφαλίζουν τις καλύτερες δυνατές αποδόσεις για τις αποταμιεύσεις τους.

Επιπλέον, θετικές είναι οι συνέπειες για την πράσινη μετάβαση μέσω της καλύτερης κατανόησης από πλευράς των πολιτών των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων και των υπηρεσιών που καταναλώνουν, των επενδύσεων στις οποίες προβαίνουν και των επιλογών τους σε ασφαλιστικά προϊόντα.
Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η ταχεία ανάπτυξη των ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, που επιταχύνθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας υπογραμμίζουν τη σημασία του ψηφιακού χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και επιβάλλουν την ανάγκη διαρκούς εξέλιξης των ψηφιακών δεξιοτήτων. Είναι επομένως σημαντικό ο σχεδιασμός της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης να ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση διά βίου μάθησης, που δεν σταματά στην πύλη του σχολείου.

Δικαίως συνεπώς, ο χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός έχει συμπεριληφθεί ως πυλώνας των προτεραιοτήτων δράσης, που υιοθέτησε πρόσφατα το Eurogroup για την ανάπτυξη της Ενιαίας Κεφαλαιαγοράς. Η ενημέρωση, η εκπαίδευση και η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των πολιτών τους βοηθούν να κατανοούν καλύτερα τις ευκαιρίες και τους κινδύνους, που συνδέονται με τις αποταμιευτικές και επενδυτικές αποφάσεις τους καλύπτοντας τις πραγματικές ανάγκες τους.

Παράλληλα οι πάροχοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών χρειάζεται να προσφέρουν προσβάσιμη, απλή και κατανοητή πληροφόρηση, που θα διευκολύνει την διαδικασία λήψης αποφάσεων και θα υποστηρίζει τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των προϊόντων και υπηρεσιών. Ενέργειες που στοχεύουν στην αναβάθμιση των γνώσεων και της χρηματοοικονομικής κατάρτισης των επαγγελματιών που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες ή πωλούν χρηματοοικονομικά και επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες συμβάλλουν επίσης στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις αγορές κεφαλαίων και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται μια στρατηγική και ενιαία προσέγγιση όλων των εμπλεκομένων φορέων για τη βελτίωση των οικονομικών γνώσεων των πολιτών, η οποία θα συνδράμει στην ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών και θα ενισχύσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τη συνολική οικονομία.
Από την προσπάθεια αυτή δεν θα μπορούσαν να απέχουν οι κεντρικές τράπεζες και οι εποπτικές αρχές, οι οποίες έχουν αναλάβει σε πολλές χώρες σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού. Η Τράπεζα της Ελλάδος συμμετέχει ενεργά στις σχετικές δράσεις του Ευρωσυστήματος, αναγνωρίζοντας ότι η χρηματοοικονομική παιδεία συμβάλλει στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, καθώς συντελεί στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Επιπλέον, η χρηματοοικονομική εκπαίδευση προωθεί την οικονομική ένταξη, η οποία με τη σειρά της μετριάζει τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες.

Οι δράσεις της Τράπεζας της Ελλάδος περιλαμβάνουν εκδόσεις, διαλέξεις και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις οικονομικού περιεχομένου. Επίσης, στο Μουσείο μας πραγματοποιούνται ξεναγήσεις προσαρμοσμένες σε μαθητές και φοιτητές, όπως και περιοδικές εκθέσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα με θεματικές που αντλούνται από σύγχρονες οικονομικές εξελίξεις και προκλήσεις.

Επιπλέον, συμμετέχουμε (ως εθνικός συντονιστής) στην ετήσια εκστρατεία ευαισθητοποίησης του ΟΟΣΑ «Global Money Week». H φετινή εκστρατεία είχε τίτλο “Protect your money, secure your future”, και εστίαζε στην υπεύθυνη διαχείριση των προσωπικών οικονομικών και στην ασφάλεια των χρημάτων έναντι κινδύνων, όπως οι ηλεκτρονικές απάτες, οι απάτες πληρωμής, το phishing κ.ά. Σας καλώ να πλοηγηθείτε στην σελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος για να δείτε το ενδιαφέρον σχετικό ενημερωτικό υλικό και το διασκεδαστικό σύντομο βίντεο με θέμα τις ασφαλείς ηλεκτρονικές πληρωμές.
Τέλος, στο πλαίσιο του ρόλου της, η Τράπεζα της Ελλάδας συμμετείχε στην κατάρτιση της Εθνικής Στρατηγικής και συνεχίζει να συνεισφέρει στη συνολική εθνική προσπάθεια για την προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού.
Με αφορμή την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει από τις συναφείς δράσεις, θα ήθελα να επισημάνω ότι οι νέες τεχνολογίες διευρύνουν τα διαθέσιμα εργαλεία και μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να συμπεριλάβουμε στις δράσεις μας όσον το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των πολιτών και να επιτύχουμε τον στόχο της ενδυνάμωσης της χρηματοοικονομικής παιδείας πιο αποτελεσματικά.

Εύχομαι καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας και προσβλέπω στον διαρκή, ανοικτό και γόνιμο διάλογο όλων μας για την περαιτέρω ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων των πολιτών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
Ευχαριστώ πολύ.

Keywords
Αναζητήσεις
chr-papakonstantinou-tte-themeliodis-dexiotita-i-chrimatooikonomiki-ekpaidefsi.htm
Τυχαία Θέματα