Επίδομα μακροχρόνια άνεργων: Τώρα το δικαιούνται περισσότεροι

Από το 2014, ξεκινάει η επέκταση, βάσει ηλικίας, του επιδόματος χρόνια ανέργων. Η μέχρι τώρα ισχύουσα διάταξη, όριζε ότι το επίδομα δικαιούνταν οι άνεργοι, οι οποίοι παρέμεναν εκτός αγοράς εργασίας για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών, οπότε και τους χορηγείται το βασικό επίδομα ανεργίας (360ευρώ). Η παροχή του επιδόματος μακροχρόνια άνεργων(200 ευρώ) αφορούσε σε άτομα ηλικίας από 45 έως 66 ετών.

Από το 2014, το δικαίωμα χορήγησής του θα έχουν και οι ηλικίες 20 έως 65.

Το επίδομα θα χορηγείται σε εκείνους των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 10.000 ευρώ, με προσαύξηση 586 ευρώ ανά τέκνο. Ας σημειωθεί ότι το ύψος της συνολικής κρατικής δαπάνης για το εν λόγω επίδομα, δε θα ξεπερνά τα 35 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.

Επιπλέον, αλλάζουν οι διατάξεις για τα έκτακτα επιδόματα ανεργίας, σε ειδικές κατηγορίες. Σταματά η χορήγηση των ειδικών επαγγελματικών κατηγοριών, από τον ΟΑΕΔ, από τον Ιανουάριο του 2013. Όχι όμως για αυτούς που ήδη το λαμβάνουν, οι οποίοι θα συνεχίσουν να το λαμβάνουν έως τη λήξη της προκαθορισμένης ημερομηνίας χορήγησής του.

Τέλος από την 1η Ιανουαρίου 2013, καταργούνται και οι διατάξεις που αφορούν στην επιδότηση λόγω ανεργίας απολυμένων μισθωτών, λόγω συγχώνευσης-μεταφοράς-συνένωσης επιχειρήσεων.Tweet

Keywords
Τυχαία Θέματα