Χωρίς παράβολα η αντικατάσταση των διπλωμάτων στην Εύβοια

Οι οδηγοί που έχασαν τα διπλώματά τους στις φετινές πλημμύρες δεν θα πληρώσουν για την αντικατάσταση των κατεστραμμένων εγγράφων.

Ευνοϊκά μέτρα για την αντικατάσταση εντύπων αδειών οδήγησης που καταστράφηκαν ή απωλέσθηκαν κατά τη διάρκεια των πλημμυρών που έπληξαν περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στις 8 & 9 Αυγούστου 2020 ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε μια προσπάθεια να βοηθήσει περαιτέρω τους πληγέντες πολίτες.

Μάλιστα όπως επισημαίνεται σε σχετική εγκύκλιο οι πλημμύρες που έπληξαν στις 8 και 9 Αυγούστου 2020 περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας

Εύβοιας είχαν ως συνέπεια και την καταστροφή ή απώλεια εντύπων αδειών οδήγησης πολιτών.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της έκτακτης αυτής κρίσης, για την αντικατάσταση των κατεστραμμένων ή απολεσθέντων εντύπων αδειών οδήγησης επισημαίνει ότι: «Απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 9 «Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους – μέλους της Ε.Ε.» της υ.α. 50984/7947/2013 (Β΄ 3056) «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων», εξαιρουμένων των παρακάτω:

–Αποδεικτικό για την καταβολή παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ (εδάφιο ζ)

–Αποδεικτικό του προβλεπόμενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης (εδάφιο η)

–Αποδεικτικό του προβλεπόμενου ποσού για την απώλεια ή κλοπή του εντύπου της άδειας οδήγησης (εδάφιο θ).

Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να υπάρξει απαλλαγή από την καταβολή των ως άνω παραβόλων απαιτείται η προσκόμιση στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών επιπροσθέτως Δήλωσης απώλειας ή καταστροφής του εντύπου της άδειας οδήγησης σε Αστυνομικό Τμήμα η οποία απαιτείται να έχει υποβληθεί στο Αστυνομικό Τμήμα το αργότερο έως και την 30ή Σεπτεμβρίου 2020.

Οι υπόψη αιτήσεις για την αντικατάσταση των κατεστραμμένων ή απολεσθέντων εντύπων αδειών οδήγησης δύναται να υποβληθούν το αργότερο έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.»

Διαβάστε επίσης:

Κερδίζουν έδαφος τα καινούρια ΙΧ έναντι των εισαγόμενων μεταχειρισμένων

Πιο αυστηροί οι έλεγχοι στα αυτοκίνητα, πιο υψηλά πρόστιμα!

Βρετανία: «Πράσινες» πινακίδες στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

The post Χωρίς παράβολα η αντικατάσταση των διπλωμάτων στην Εύβοια appeared first on NewsAuto.gr.

Keywords
Τυχαία Θέματα