Αυτές είναι οι απαιτήσεις για τους τεχνίτες ευφυών ταχογράφων

Το υπουργείο Μεταφορών με εγκύκλιο ξεκαθαρίζει πως μπορούν να εκτελούνται εργασίες από πιστοποιημένους τεχνίτες.

Τις ελάχιστες απαιτήσεις για να εκτελούνται εργασίες από τεχνίτες ευφυούς ταχογράφου όρισε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με σχετική εγκύκλιο.

Μεταξύ των προϋποθέσεων περιλαμβάνεται η βεβαίωση εκπαίδευσης του τεχνίτη από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο όπως επίσης και πιστοποιητικό έγκρισης τύπου του εξοπλισμού.

Ειδικότερα η εγκύκλιο αναφέρει χαρακτηριστικά

ότι: «Για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού 165/2014, αναφορικά με τις εργασίες των τεχνιτών ευφυούς ταχογράφου, διευκρινίζουμε ότι οι ελάχιστες απαιτήσεις, που θέτει ο Κανονισμός για τα συνεργεία ευφυούς ταχογράφου προκειμένου να εκτελούνται εργασίες του τεχνίτη ευφυούς ταχογράφου σε αυτά, είναι οι εξής:

Βεβαίωση από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ταχογράφου ότι το συνεργείο διαθέτει τον αναγκαίο εξοπλισμό διεξαγωγής των σχετικών δοκιμών και εργασιών επί του ευφυούς ταχογράφου.Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου του εξοπλισμού διεξαγωγής των σχετικών δοκιμών και εργασιών επί του ευφυούς ταχογράφου από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.Βεβαίωση εκπαίδευσης του τεχνίτη από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της συσκευής του ευφυούς ταχογράφου για τη λειτουργία του ανωτέρω εξοπλισμού.

Μέχρι την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων των εξειδικευμένων όρων και προϋποθέσεων για τον τεχνίτη και το συνεργείο ευφυούς ταχογράφου απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία επί του ευφυούς ταχογράφου, από τεχνίτες ψηφιακού ταχογράφου.

Πριν την έναρξη των εργασιών του τεχνίτη και του συνεργείου ευφυούς ταχογράφου θα πρέπει να γίνει ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, από τον τεχνίτη ψηφιακού ταχογράφου με την κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών.

Στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των ανωτέρω, και κατά συνέπεια του Κανονισμού, εκτός των κυρώσεων που αναφέρονται σε αυτόν, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 17 του π.δ.78/88 (Α’ 34) όπως ισχύει, οι κυρώσεις του άρθρου 12 του ν.3534/07 (Α’40) όπως ισχύει, εφαρμόζοντας την διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.3534/07 (Α’40).»

The post Αυτές είναι οι απαιτήσεις για τους τεχνίτες ευφυών ταχογράφων appeared first on NewsAuto.gr.

Keywords
Τυχαία Θέματα