ΦΟΥΡΤΟΥΝΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ

Οι εξελίξεις στους ελληνικούς λιμένες βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων του Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λιμένων (Εuropean Sea Port Organisation), που πραγματοποιήθηκε στο Σοπότ της Πολωνίας με θέμα την χρηματοδότηση των λιμένων και τις επενδύσεις στους Ευρωπαϊκούς λιμένες.

Σε ειδική συνεδρία κατά την διάρκεια της δεύτερης ημέρας των εργασιών με την συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής κ. Θάνου Πάλλη παρουσιάσθηκαν και συζητήθηκαν

η πρόοδος, αλλά και οι δυστοκίες που έχουν παρουσιασθεί στην διαδικασία αποκρατικοποιήσεων στην Ελλάδα.

Ο κ. Πάλλης τόνισε ότι προτεραιότητα της ΓΓΛΛΠ αποτελεί η οριστικοποίηση της πρότασης για παραχωρήσεις τερματικών σταθμών με διαδικασίες που εξασφαλίζουν τον ανταγωνισμό, τις επενδύσεις, και την ανταγωνιστικότητα των Ελληνικού λιμενικού συστήματος. Διευκρινίζοντας περαιτέρω την πρόταση ανέφερε ότι η ΓΓΓΛΠ επεξεργάζεται την οριστικοποίηση (α) των εξειδικευμένων λειτουργιών συγκεκριμένων ελληνικών λιμένων σε αρμονία με την σύνδεση των λιμένων με το ευρύτερο σύστημα μεταφορών, (β) των λειτουργιών που θα διατηρήσουν οι ισχυρές δημόσιες λιμενικές αρχής ρυθμιστικού χαρακτήρα που θα προκύψουν από την μεταρρύθμιση και θα είναι καθοριστικές για την ανταγωνιστικότητα και την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος και (γ) των πιθανών «ομαδοποιήσεων» δραστηριοτήτων οι οποίες και θα συνοδεύουν τους διεθνείς διαγωνισμούς για παραχωρήσεις δικαιωμάτων εκμετάλλευσης διευρύνοντας το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πίεση που δημιουργεί η αρνητική πορεία της Ελληνικής οικονομίας και στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει αλλά και τις καθυστερήσεις, που δημιουργεί η αναγκαιότητα να βρεθούν άμεσα χρήματα για την ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών. Στα πλαίσια αυτά σημειώθηκε ότι αναζητήθηκαν μοντέλα αποκρατικοποίησης λιμένων που ήταν, πρακτικά, ανεφάρμοστα. Ο κ. Πάλλης εξέφρασε ικανοποίηση ότι προοδευτικά όλοι συνειδητοποιούν ότι δεν αποτελεί λύση η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ελληνικών λιμένων και πρυτανεύει η λογική παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, αναλύοντας οτι η εν λόγω δυναμική αποτυπώθηκε, μετά και από τις σχετικές συζητήσεις και με την Τρόικα, στην διαφορετική προσέγγιση που συμπεριλαμβάνεται στο Μνημόνιο ΙΙ, όπου σε αντίθεση με το πρώτο Μνημόνιο γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στις πολιτικές παραχωρήσεων.

Η μεταστροφή δημιουργεί προϋποθέσεις για την οριστικοποίηση του στόχου για αποκρατικοποιήσεις με προοπτική. Η όλη διαδικασία πρέπει να συνοδευτεί με έμφαση των παραχωρήσεων στην ύπαρξη σημαντικών χρηματικών ροών κατά το αρχικό στάδιο ώστε εξυπηρετήσει και τις αναγκαιότητες δημοσιονομικής βελτίωσης και με γνώμονα ότι το Ελληνικό λιμενικό σύστημα στερείται μεγέθους που θα δημιουργούσε επενδυτικό ενδιαφέρον για μεγάλο αριθμό λιμένων. Παρά το γεγονός ότι μετά το 2008 οι επενδυτές στους λιμένες δεν προσφέρουν τα ποσά του παρελθόντος, και αυτό θα επηρεάσει τα όποια έσοδα, οι εξελίξεις στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή επιβάλλουν την αναγκαιότη

Keywords
Τυχαία Θέματα