Στον αέρα δασικοί χάρτες και κτηματολόγιο

Υπενθυμίζεται ότι με το νέο σύστημα εξέτασης αιτήσεων διόρθωσης, οι ανάδοχοι αναρτούν έκθεση αποδοχής ή απόρριψης μιας ένστασης
Keywords
Τυχαία Θέματα