Υποκατάστατα από ιδιώτες γιατρούς

Οριστική παραδοχή ήττας στην μάχη για κεντρική αντιμετώπιση των ουσιοεξαρτημένων ατόμων και ειδικά από οποιούχα όπως η ηρωίνη αποτελεί η εξαγγελία Μ.Σαλμά ότι εντός του επόμενου μήνα θα υπογραφεί η απόφαση για χορήγηση υποκατάστατων από απλούς γιατρού ...
Τυχαία Θέματα