Κατάρτιση νοσηλευτών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Το ΔΗΜΗΤΡΑ Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης Α.Ε . υλοποίησε στην Αθήνα κατά το διάστημα Νοέμβριος 2012 – Απρίλιος 2013 , πρόγραμμα ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ 1 ης & 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού και απευθύνεται σε 200 νοσηλευτές μέλη της Ε.Ν.Ε. που
Keywords
Τυχαία Θέματα