Παραμένει η "μαύρη εργασία" στο διεθνές εμπόριο

Η ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου δε συνοδεύεται από βελτίωση των συνθηκών εργασίας, επισημαίνουν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας.
Τυχαία Θέματα