Μετοχικές αλλαγές στην Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις

17:09 5/1/2010 - Πηγή: ΣΚΑΙ
Σε 9,62% διαμορφώθηκε το ποσοστό συμμετοχής της ΝΕΠ Εκδόσεις ΑΕ στο μετοχικό κεφάλαιο και στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας Τεγόπουλος Εκδόσεις, μετά από αγορά μετοχών που πραγματοποιήθηκε στις 31/12/2009.
Keywords
Τυχαία Θέματα